• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Използването на SAP за автоматизиране на счетоводството

04/12/2008

Използването на SAP помага да се увеличи печалбата на капиталовите инвестиции на компанията Ви, вложени в SAP решения, и да се ускори възвръщаемостта им. Ефективната подготовка дава комплексни знания, жизненоважни за бизнес оптимизацията на вашите ИТ специалисти, крайни потребители, както и на хората, отговорни за вземането на решения. Използването на SAP гарантира достоверност на информацията, която давате на клиентите Ви, помага при определянето на силните и слабите страни на ИТ решенията, които предлагате, с цел да се подобрят съществуващите системи, така че да отговарят на новите изисквания и да могат успешно да развиват нови технологии.

Няма по-добри експерти от тези, които използват SAP, за да автоматизират счетоводните функции, поради качеството, последователността и разнообразието на услуги, включени в SAP обучението. Сега компанията SAP AG, която разработва системите SAP, провежда семинари, използвайки стандартни учебни материали.

Напоследък SAP насочва вниманието си към разработване на решения за малкия и средния бизнес. В световен мащаб средният и малкият бизнес имат специфични характеристики. Отчитайки тези особености, SAP AG с помощта на партньорската си мрежа, усъвършенства проекти за този вид предприятия. Това са малки предприятия, които активно се развиват и остават конкурентни с помощтта на ефективни системи за контрол. В големите корпорации, който са традиционните клиенти на SAP, бюджетът за ИТ, маркетинг или консултиране, който е предварително уточнен и трябва да бъде използван, е осигурен и изразходван за точно определените от компанията цели.

SAP решението има една доста ригидна структура, но SAP партньори и клиенти могат да осъществяват допълнителни процеси с помощта на специален инструмент- Software Development Kit, който се прилага върху наличния продукт. Налице е необходимата информация за изчисляване на баланса и за пренос на данни между сметки. На принципа на единната входяща информация, на чиято основа се осъществява администриране на ключовите бизнес процеси, се осъществява отчитане и докладване спрямо предварително наложените стандарти. В случай, че някой клиент иска да запази старата си счетоводна програма, SAP решенията лесно могат да бъдат интегрирани в нея.

SAP предлага системи за контрол, контрол на продажбите, управление на изключенията, а именнно, когато всички бизнес правила са регистрирани, намеса на мениджмънта е необходима само в случай на нарушение или при надхвърляне на праговите стойности. Поради тази причина SAP решенията не конкурират счетоводната система, с чиято помощ са фиксирани вече изпълнените операции. Така че SAP е оптимален вариант за управление на бизнес процесите, тъй като счетоводният отдел изпълнява специфичните си функции, които след това се прехвърлят в търговските отдели. По този начин, човекът, който въвежда необходимите данни в системата е отговорен за тях.

Всички проекти за въвеждане се контролират от SAP. За тази цел са разработени специални технологии, определени са критичните точки на тези проекти и се разработва паспорт на проекта с цел навреме да се следи кога е необходимо участието на експерти от компанията.

Идеологията на компанията е да предлагат такива решения, които се поддържат от SAP и са съвместими с версии на SAP решенията. Независимо с кой SAP партньор работят, клиентите трябва да са сигурни, че ще получат навременна помощ и подкрепа.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15