• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Научете повече за SAP R/3 и неговите приложения

01/12/2008

SAP R/3? Какво ли е това? Ако и Вие се питате същото, то не сте единственият. Много хора когато видят тези букви се чудят същото нещо. SAP R/3 всъщност е първоначалното име на софтуер за корпоративно планиране, произведен от SAP AG. Сегашното име на този софтуер е SAP ERP.

Първоначалната версия на софуера на компанията SAP се е състоял от финансово счетоводна програма, наречена R/1. Комбинацията от трите букви S-A-P била заменена от с R/2 в края на 1970 година. Софуерът SAP R/2 е разработен за мейнфрейм компютърни системи и в началото е бил използван на IBM S-390 Enterprise mainframe computer. Този софтуерен пакет се е оказал достатъчно гъвкав и е работил безупречно през 80-те и началото на 90-те години.

Тези софтуерни модули са били популярни сред големите европейски организации, които са използвали приложения с множество възможности. Това е било много преди първоначалния софтуер на компанията SAP AG да разшири продуктите си и по този начин да направи SAP R/3, който е способен да работи на множество платформи. Този нов софтуер функционира на платформи като Microsoft Windows и така популярните тогава UNIX системи.

Истинското преимущество на софтуера SAP R/3 е, че е създаден да работи като няколко модула, които подпомагат организационни процедури, доста от които могат да бъдат намерени в днешния модерен бизнес. Измежду тези процедури са Финанси и Контрол, Човешки ресурси, Мениджмънт на материалите, Продажби и дистрибуция, както и Планирането на производството.

Всеки модул е създаден специално, за да се занимава само със специфични дейности, но също така всички модули накрая са свързани помежду си. Например в секцията за фактуриране може да бъде издадена фактура, която да бъде насочена към счетоводството и ще бъде получена в отделите, които се занимават с това.

Съчетано с най-великият S-390 Mainframe computer, тази система представлява оптимален софтуер за бизнес мениджмънт. Той може да бъде използван на различни платформи без да се губи информация. С други думи може да използвате мейнфрейма като главно съоражение и безопасно да внасяте различна информация от перосонални сървъри, независимо от платформите, които те използват.

Различните специализирани модули на SAP са програмирани за координация между определени бизнес сектори като търговия или услуги.

За съжаление, за да използвате всички тези невероятни функции, ще трябва да платите свързаните с лиценза такси. Целта на SAP, що се отнася до софтуера, е че те искат да предложат повече ефикасни продукти за корпорациите, отколкото те са способни да създадат сами за себе си.

Структурата на SAP R/3 е програмирана чрез използване на защитени с авторски права език, познат като Advanced Business Applications Programming или просто ABAP. Това е четвърто поколение програмен език, който предоставя важни важен набор от програми, които обслужват процедури за управление и анализ. Въпреки че всички модули са създадени да работят заедно, всеки един от тях може да функционира самостоятелно.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15