• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Най-добрите фирми работят със SAP

28/11/2008

Минути след тридневния ежегоден форум на бизнеса и технологията на SAP, SAP Summit 2008, бяха получени новини от SAP India, наречена още “ Скъпоценния камък в короната”, и видимо развълнуваният Ranjan Das, президент на CEO на SAP Indian Subcontinent, проведе кратък разговор с Prasad Ramasubramanian от CyberMedia News относно безупречното представяне на компанията му не само в Индия, но и по целия свят.

Извадки от интервюто:

Как се представят SAP в Индия?

Чудесно. Ние сме лидерите на пазара в сферата на бизнес приложенията в Индия. Ние сме уастници номер едно на SME пазара и заемаме водеща позиция на всеки пазар, независимо дали е ERP или BI. Също така е чудесно да бъдеш оценен от членовете на общността за анализи и медия. Това е признание за работата, която вършим.

Имам удоволствието да обявя, че поддържаме развитието си и в наши дни най-добрите компании работят със SAP. Индия се е превърнала в изключително добра поддържаща система за SAP и тя е третият по големина филиал след Германия и САЩ. Тук се осъществяват огромни иновации, а разтежът на пазара е много бърз.

Преди повече от 10-12 години ние осъзнахме, че в Индия се извършват много обновления и че разполагаме с решения, които обслужват голям брой различни индустриални сектори тук. SAP India се е появила като реален партньор за корпоративна Индия по пътя й към глобалната конкурентноспособност. Възнамеряваме да доизграждаме това партньорство, докато India Inc. планира следващия етап от развитието си.

 

Как се представихте при добавянето на нови клиенти към вечно нарастващия Ви списък?

Клиенти като Greaves Cotton, HDFC Bank JK Cement и много други от различните индустриални сектори работят с нас и можете да забележите, че те са от цяла Индия, от много различни индустрии и сектори. Работим с много големи, големи, средно големи и малки клиенти.

 

Колко голямо значение отдават SAP на Индия като рагион в екосистемата от партньори?

В Индия имaме множество партньори, работата ни с които е много тясно обвързана. Винаги се стремим към разширяване на общността от партньори. За да Ви дам пример с показателен случай за значимостта на Индия в партньорската екосистема- в SAP имаме категория от партньори, които наричаме Партньори за глобални услуги, категорията включва десетки такива партньори по целия свят, но пет от тях са от Индия.

Индия е центърът на екосистемата от партньори на SAP. В Индия има много човешки капитал и SAP Ventures са предприели основно инвестиране тук. Отделили сме значителна парична сума, за да инвестираме в компании в Индия. Наистина се вълнувам за това и сега SAP Ventures би могла да поощри предприемаческия потенциал в Индия, тъй като тук има някои наистина успешни компании.

Друго вълнуващо събитие, което се случва в момента, е че открадваме пазарни дялове от конкуренцията. Клиентите се прехвърлят от противникови платформи към наши такива. Като цяло ние сме тук само за да предоставим стойност на нашите клиенти. Ако съумеем да направим това, сме изключително щастливи.

 

Колко е важен пазарът на дребно в Индия за SAP?

Продажбите на дребно представляват много важен сектор за SAP в глобален аспект и ние имаме много клиенти в Индия. Сега голяма част от пазара на дребно е неорганизирана, а много малка част от него е в областта на организираните продажби. Ако проучите организирания пазар, ще видите, че почти всички участници на него работят със SAP.

 

Какво мислите за голямата липса на умения, която съществува в пространството на Информационните технологии и техниката, и какви мерки сте предприели, за да попълните тази липса?

Областите, в които сме изправени пред недостиг на умения, са предимно области като мениджмънт на снабдителната верига, управлението и мениджмънт на подчинението, което е много важно. Съществува недостиг на кадри в сферата на анализите и на бизнес обектите.

В Индия сме изправени пред липса на SAP консултанти в градовете от нива II и III, а имаме много клиенти, които развиват бизнеса си в тези градове. Сега съществуват много възможности за хората, които имат желание да навлязат в екосистемата на SAP. Недостигът е с глобални измерения. Предприели сме много неща като например програма, проектирана да обучава хора, а също така извършваме и обучения на няколко нива . Също така искам да спомена и създадените от нас центрове за интернет обучение. Не всеки може да пътува до град от ниво I като Ню Делхи, Мумбай или Колкота, за да се обучава. Търсенето на SAP през следващите години ще нарастне най-вече поради бързо развиващите се пазари, които вече започват да използват платформата на SAP.

 

Колко е важно в този момент за управлението да се адаптира към платформата на SAP?

Изключително важно е. Оказван е огромен натиск от страна на гражданите, глобално и от страна на различните видове бизнес. Управлението на национално, регионално и местно ниво се стреми към автоматизация и смятам, че през следващите 5-7 години ще бъде извършена автоматизация в много голяма степен.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15