• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP NetWeaver Administration (NWA)

28/11/2008

Водещата платформа на SAP е приспособима към различни архитектури и функционира в “два свята”: JAVA и ABAP, инструментите за администриране на целия NW се различават. В момента са налични следните SAP NetWeaver Administration Tools (инструменти):

1. Adaptive Computing Controller (ACC)

В рамките на Adaptive Computing Environment (ACC) се управляват всички задачи, отнасящи се до административните и операционни длъжности, необходими за сложната, ориентирана към бизнеса конфигурация. ACC осигурява само една контролна точка (SPOC), която служи за работа, наблюдение и управление на приспособимото бизнес решение, предоставено от SAP NW и работещо на Computing Infrastructure. Що се отнася до виртуализация, ACC извършва следното (като примери):

  • Активира SAP услугите за приложения на съвкупност от сървъри без промяна в конфигурацията.
  • Подготвя системи от файлове в централна система за съхранение и ги качва на сървъра.

От техническа гледна точка софтуерът ACC работи със SAP Solution Manager, SAP Web Application Server, SAP Gateway, за да изпълнява подобни задачи.

2. SAP Management Console (SAP MC)

За всеки, който работи със SAP Basis, това е много добре познат инструмент. Той се използва за запис на начални функции като стартиране или спиране на дадена система/инсталация (both/dual: ABAP&JAVA), за показване на процеси и нишки, както и за основни архивни анализи. В случай, че работите с инсталация на SAP на базата на MS Windows, то е вграден за Microsoft Management Console (MMC). Новите версии на този инструмент са базирани на JAVA, достъпни и управлявани от уеб браузър, който разполага с напълно нов потребителски интерфейс (UI).

3. Visual Administrator (VA) (в JAVA съвкупността на NW)

VA представлява графичен потребителски интерфейс (GUI), който позволява администрацията на всички елементи от съвкупността, както и на всички модули, работещи на тях. Той осигурява дистанционно наблюдение и управление на мениджъри, услуги, библиотеки и интерфейси, работещи на всеки един елемент в единичен GUI. Инструментът се използва за промяна на системните параметри по време на действие (онлайн конфигурация).

4. SAP Landscape Administration и Java System Administration

SAP e интегрирал централния инструмент за конфигуративна администрация в Solution Manager (SOLMAN or SM) посредством неговите компоненти: Работни центрове. От гледна точка на конфигуративната администарция съществуват два вида специфики:

Централният елемент на NWA е интегриран в Работните центрове на SM: “Администрация” и “Наблюдение ” (налични в SP15 на SM 4.0).

Спецификите на локално равнище на NWA ще продължат да бъдат използвани за системна администрация, например администрацията и наблюдението на индивидуални SAP системи в конфигурацията. Функционалностите на Visual Administrator постепенно се преместват при локалните специфики на NWA в SAP NW 7.0. Преместването вече е завършено в NWA на SAP NW 7.1 и Visual Administrator повече няма да бъде наличен в NW 7.1.

5. Config Tool

Config Tool позвоялва офлайн конфигурация на съвкупността от елементи на Java Engine, обхващаща настройки на услуги и на мениджъри, като добавя нови процеси на сървъра, променя JAVA параметрите, изнася конфигурацията на системата на XML файл и т.н.

6. Central DB Management (TA DBA COCKPIT)

Управлението на големи системни конфигурации с различни платформи за бази данни все повече се превръща в рутинен бизнес за DBA. SAP сега предлага новия DBA Cockpit, който Ви позволява да наблюдавате всички бази данни чрез само един инструмент.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15