• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Новини

Запознайте се със SAP Insurance по време на курса FS300: SAP for Insurance: Overview. Първите две сесии тази година започват на 22 май и 16 юни

08/05/2014

Този двудневен курс, който представя SAP Insurance решението, е предназначен за консултанти и ръководители на проекти. Основната му цел е да формира знания за ключовите функционалности на решението, като представя FS-BP Business Partners, FS-PM Policy Management, FS-CM Claims Management, FS-ICM Incentives and Commissions Management, FS-CD Collections and Disbursements, FS-RI Reinsurance, FS-CRM Customer Relationship Management.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15