• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Новини

ASAP е сертифицирана компания по ISO 9001: 2008 и ISO 27001:2005 от TÜV NORD Германия

14/01/2014

Ние, екипът на ASAP, ясно осъзнаваме, че дължим всяко постижение на Вас – нашите клиенти. Усилията ни са насочени към анализиране на индивидуалните Ви потребности,  с цел предлагане на най-подходящите услуги. Неразделна част от този процес са мониторингът и подобрението на качеството, както и изпълнението на изискванията на SAP Германия към нас. Естествено следствие на този стремеж, е внедряването и поддържането на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, съответстваща на изискванията на ISO 9001: 2008 и ISO 27001:2005, за което  ASAP получи сертификат от TÜV NORD Германия – организацията сертифицирала SAP AG.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15