• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Новини

ASAP с нови сертификати - със защита и възможност за онлайн проверка на валидност

07/03/2013

Всеки сертификат, издаден от ASAP Ltd., удостоверява успешно преминато обучение в областта на SAP и притежава уникален идентификационен номер. Този номер дава възможност за проверка достоверността на документа, неговия притежател, както и информация за вида и продължителността на преминaтото обучение.

Своя сертификат може да проверите тук.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15