• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP и CDP за по-успешното управление на въглеродните емисии

02/09/2011

SAP AG и CDP (неправителствена организация с най-голямата база данни за корпоративни стратегии за управление на вредните емисии) регистрират нарастващо търсене на CDP Reporter услуги. Te включват решения, основани на устойчив SAP софтуер, позволяващ достъп на фирмите до съвременни анализаторски и индустриални данни, необходими, за да сравни тяхната енергия и въглеродните им отпечатъци. От появата си през 2010г., софтуерът се използва от над 40 корпоративни клиента, включително Cisco, DuPont, E.ON, Boeing и Hess. Фирмите все повече използват анализи, за да оценяват и максимизират възвръщаемостта на инвестициите (ROI) и намаляването на разходите, свързани с дейности за ограничаване на парниковия ефект и бизнес възможностите за генериране на доходи.

Софтуерът съчетава динамична отчетност, основана на анализи и устойчивост на SAP софтуер със CDP база данни, съдържаща информация, предоставена от над 3000 фирми относно техните GHG емисии, стратегии за водно регулиране и управление на промените в климата. Всяко предприятие може да сравни ефективността на бизнеса си спрямо други сходни предприятия, да идентифицира рисковете и възможностите при извършване на операции и да анализира резултатите чрез множество показатели. С достоверна информация по отношение на своя въглероден отпечатък, прозрачност в конкурентна среда и познаване на добри практики, всяка компания с помощта на софтуера е в състояние да вземе правилните решения по отношение на намаляването на въглеродните емисии и на възвръщаемостта от съответната инвестиция.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15