• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Газова Компания Горна Силезия - Иновации в Горивата използва IBM и SAP софтуер

22/07/2011

Варшава, Полша - 27 юни 2011г. - Газова Компания Горна Силезия, част от полската петролна и газова група (PGNiG), е мигрирала ключови SAP приложения от базата данни на Oracle, за да натовари оптимизираната система Power Systems, която работи с IBM DB2 софтуер. В резултат на това, компанията е понижила преотстъпването на лицензи и разходите си за поддръжка, а също така е намалила на половина и времето, необходимо за поддръжка на критичните бизнес данни.

В Полша IBM и SAP си сътрудничат, за да помогнат на газовата компания да мигрира девет ключови SAP приложения от Oracle към DB2 на Power, включително ERP, Business Intelligence и SAP Solution Manager. Уникалните възможности за компресиране на данни на DB2 даде на компанията тласък на работата на SAP приложенията и намали големината на дисковото пространство, необходимо за съхраняването на данни от 50 на 85 процента.

"IBM и SAP направиха миграцията от Oracle към DB2 на Power лесно", каза Ярослав Вробел, заместник-председател и заместник-генерален директор по икономическите въпроси на ГКГС. "Използването на DB2 ни позволява да интегрираме бизнес процесите си и да подобрим потока от информация, за да се доставят по-големи възможности на стойностите в компанията ни сега и за в бъдеще."

„Докарвайки по-големи стойности от информационни активи, бизнесът търси нови начини да повиши инициативите", каза Анна Сиенко, генерален мениджър на IBM Полша. „Комбинацията от IBM и SAP технологии може да помогне на клиенти, като Газова Компания Горна Силезия да постиганат бизнес целите си и да получат конкурентно предимство."

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15