• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP University клан на Общността призовава NIU Колежа по бизнес да се присъедини към елитната група

19/05/2011

NIU Kолежa по бизнес бе поканен да стане член на SAP University клан на Общността.

 

SAP е доминиращ играч в областта на Планирането на ресурсите на предприятията или Enterprise Resource Planning (ERP) на софтуерния пазар. Академичните институции биват поканени в SAP University, само след срещата им със строги критерии.

 

Присъединяването на NIU факултета по бизнес към SAP University ще позволи използването на SAP софтуер и достъп до учебни материали, които ще позволят на студентите по бизнес въведение в системите ERP.

 

Колежът има намерение да въведе SAP в употреба в редица класове през следващите три години, особено в класовете Операции по управление и информационни системи, Счетоводство и Управление на човешки ресурси.

 

За този проект колежът ще има консултативна комисия, която включва партньори от бизнес общността - Vistex, Siemens Industry, Willis Computing, Allstate, Nalco, Alta Via и Eby-Brown.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15