• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP ще купи софтуерния вендор TechniData

27/05/2010

В допълнение към софтуера, TechniData предоставя и управлявани услуги, информация във връзка с регулаторните изисквания и системна интеграция.

Придобиването ще позволи на SAP да обвърже предложенията на TechniData със своите. Компаниите всъщност са партньори от 15 години и от 1997 г. работят върху развитието на софтуерния модул на немския гигант Environment, Health and Safety (EHS) Compliance. От 2001 г. TechniData е отговорна за развитието, поддръжката и маркетинга на този модул.

Сред клиентите на TechniData е корпорацията BASF, използваща софтуера на фирмата, за да осигури изпълнението на изискванията на директивата REACH на ЕС за регистрацията, оценката, оторизацията и ограничението на химически субстанции. Друг потребител на компанията е автомобилният производител Volkswagen, който следи продажбите на резервни части с помощта на TechniData Business Compliance Services.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15