• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP решения за по-светло бъдеще в Банковата индустрия

08/12/2009

Гъвкав, строен и интегриран банков софтуер от SAP адресиран към бизнес процесите днес, помага на банките за по-добро управление на риска и по-голямо конкурентно предимство .

SAP AG обяви нововъведенията на специфичния банков софтуер, който поддържа бизнес процесите в банките. Новата версия на банкови услуги от SAP е пряко насочена към нуждите на банковите клиенти в днешния пазар. В условията на непрекъснато излагане на риск и строги мерки за намаляване на разходите, банките трябва да разчитат все повече на своите ИТ системи за по-лесна, по-ефективна и по-добра оценка за управление на риска. Иновациите на интегрираните банкови услуги са предназначени да помагат на банките да придобият по-голяма прозрачност в тяхната организация, да отговарят на непрекъснато променящите се регулаторните изисквания и същевременно да управляват новопоявявящите се възможности за растеж.

Подробното портфолио от модулните решения за банкиране от SAP се основава на Service-Oriented Architecture (SOA), за да се даде възможност на банките да разширят своите инвестиции в съществуващите системи за подобряване на оперативната яснота. Сегашното портфолио включва корпоративни решения за управление на транзакциите и решения за банкиране, както и за управление на риска. SAP решението позволява на банките да се намали значително количеството време прекарано върху ежедневните задачи, като банките предлагат възможността за използване на услуги за други канали като мобилни, терминални и директно банкиране.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15