• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP насочва вниманието си към търговия на дребно

03/12/2009

Търговците на дребно по света осъзнават, че разбирането на желанията и нуждите на своите клиентите е от решаващо значение във формирането на ценовите стратегии. Оптимизацията на SAP цените за търговията на дребно е била избрана от десетки от търговците на дребно в световен мащаб за осигуряване на яснота. Те трябва да останат конкурентоспособни и печеливши в динамичната търговска среда днес, носочвайки се към това да разработят и изпълняват целенасочени стратегии за насърчаване и ценообразуване,така че клиентът да бъде удовлетворен максимално.

 

Засилената конкуренция, бързо променящите се изисквания на купувачи, на летлива икономика и нисък марж са предизвикателства за търговците, при които те не могат да си позволят да направят грешки в ценообразуването. Търговците на дребно, които разбират поведението на своите клиенти, могат да превърнат тази информация в значими действия, за да бъдат по-изгодни, гъвкави и клиентски-ориентирани. Оптимизационната цена на SAP за търговия на дребно осигурява по-добро вникване в нуждите на клиентите и предоставя възможност за търговците на дребно да им се предложат цени, които да отговарят на финансовити им цели, без да бъде пожертван търговският опит, който потребителя очаква.

Компонента на SAP решението за търговия на дребно, т. нар. Оптимизационната цена на SAP за търговия на дребно е част от пълния жизнен цикъл на дадена стока. Решението дава възможност на търговците на дребно да се определи най-добрата комбинация от ежедневните цени, които ще се харесат от клиентите докато все още израства бизнеса. Чрез подържането на стратегическо планиране и предоставяне на данни за анализ, софтуерът може да помогне да се направи оценка на закупените от клиентите модели, както и на поведението на търговците на дребно. SAP също предоставя маркирани оптимални възможности, които да гарантират, че тази инвентаризация може да се управлява ефективно, за да се увеличи печалбата чрез продажба в края на сезона или в края на продуктовия живот.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15