• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP отлага решение относно ценообразуването за SAP Enterprise Support и засилва ангажимента с клиенти и потребителски групи

02/12/2009

На 01 Декември SAP AG обяви, че през 2009 KPI постиженията на SUGEN SAP Enterprise Support програмата са показали ясно броя на участващите SAP клиенти. SAP и SUGEN, световената федерация от 12 ключови групи потребители на SAP, искат да благодарят на всички клиенти, които активно са участвали в тази новаторска програма стартирала през април 2009 година.

Чрез сътрудничеството с тези клиенти, програмата е постигнала значителен напредък в кратък период от време. На базата на тези положителни резултати, SAP е сформирала работна група, която достига до клиентите и потребителските групи, поддържа и се среми към засилване на диалога с тях.

Със SAP Enterprise Support, SAP стартира водеща в отрасъла програма, като акцентът е поставен върху непрекъсваемост на работата, подобряване на бизнес процесите, защита на инвестициите и намаляване на общите разходи на операциите, чрез повишаване на ефективността и намаляване система за престой. SAP остава твърдо решен да помага на своите клиенти, така защитава своите инвестиции и тясно управлява разходите.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15