SAP СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Придобиването на SAP сертификат несъмнено Ви дава конкурентно предимство в IT средите.

Какво Ви предлагаме?

 

Световно признатата сертификационна програма удостоверява Вашето ниво на знания и умения, достигнати чрез обучение и пряк професионален опит. Сертификационната програма е насочена към клиенти, SAP вътрешни консултанти, партньори и независими консултанти.

SAP Сертификационни изпити и примерни въпроси

A1FIN_10 SAP Certified Application Associate - Financials with SAP Business All-in-One

Преглед

C_A1LOG_10 SAP Certified Application Associate - Logistics with SAP Business All-in-One

Преглед

C_AFARIA_01 SAP Certified Application Associate SAP Afaria 7.0 Administrator

Преглед

C_AUDSEC_731 SAP Certified Technology Associate - SAP Authorization and Auditing for NetWeaver 7.31 ---
C_BITWF_73 SAP Certified Development Associate - SAP Business Workflow with SAP NetWeaver 7.0

Преглед

C_BPX_70 SAP Certified Application Associate - Business Process Expert

Преглед

C_DS_41 SAP Certified Application Associate - Data Integration with SAP Data Services 4.x

Преглед

C_E2E100_713 SAP Certified Technology Associate - Root Cause Analysis for SAP Solution Manager 7.1 ---
C_E2E200_713 SAP Certified Technology Associate - Change Control Management for SAP Solution Manager E2E 7.1 SP03 ---
C_E2E300_09 Process Integration & Automation Optimization Expert - SAP E2E Solution Operations ---
C_E2E300_713 SAP Certified Technology Associate - Business Process Monitoring for SAP Solution Manager 7.1 SP03 ---
C_EP120_701 SAP Certified Development Associate - SAP NetWeaver Portal 7.01 ---
C_EPMBPC_10 SAP Certified Application Associate - SAP Business Planning and Consolidation 10.0

Преглед

C_EPMBPC_75 SAP Certified Application Associate - SAP Planning and Consolidation 7.5

Преглед

C_EPMFC_10 SAP Certified Application Associate - SAP Financial Consolidation 10.0

Преглед

C_EPMFC_75 SAP Certified Application Associate - Financial Consolidation with SAP Financial Consolidation 7.5

Преглед

C_EWM_90 SAP Certified Application Associate - Extended Warehouse Management 9.0

Преглед

C_FSABAN_70 SAP Certified Application Associate in Analytical Banking with Banking Services 7.0

Преглед

C_FSABAN_80 SAP Certified Associate - Analytical Banking in Banking Services from SAP 8.0

Преглед

C_FSTBAN_70 SAP Certified Associate - Transactional Banking in Banking Services from SAP 7.0

Преглед

C_FSTBAN_80 SAP Certified Application Associate - Transactional Banking in SAP for Banking 8.0 ---
C_FSUTIL_60 SAP Certified Associate - Utilities with SAP ERP 6.0

Преглед

C_HANAIMP_1 SAP Certified Application Associate - SAP HANA 1.0

Преглед

C_HANASUP_1 SAP Certified Support Associate - SAP HANA

Преглед

C_HANATEC_1 SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 1.0

Преглед

C_HCMPAY_65 SAP Certified Application Associate - HCM Payroll with SAP ERP 6.0 EhP5

Преглед

C_ISR_60 SAP Certified Application Associate - Retail with SAP ERP 6.0

Преглед

C_ITSP_70 SAP Certified Associate Support Engineer

Преглед

C_LT100_713 SAP Certified Solution Manager Associate - SAP Landscape Transformation 2.0 ---
C_PM_71 SAP Certified Associate Project Manager ---
C_PXSUP_90 SAP Certified Associate - Support Consultant for Incident Management with SAP Business All-in-One

Преглед

C_SAPWMGR_01 SAP Certified Development Associate SAP Work Manager for SAP 5.x Mobile Application Developer

Преглед

C_SM100_713 SAP Certified Technology Associate - Configuration and Operations for SAP Solution Manager 7.1 SP03 ---
C_SM200_713 SAP Certified Solution Manager Associate - Configuration of IT Service Management for SAP Solution Manager 7.1 SP03 ---
C_SM300_713 SAP Certified Technology Associate - Business Process & Interface Monitoring for SAP Solution Manager 7.1 SP03 ---
C_SOA200_70 SAP Certified Associate Enterprise Architect

Преглед

C_SOA_TA_70 SAP Certified Associate Technology Architect

Преглед

C_SPBDA_125 SAP Certified Development Associate - Development Consultant for PowerBuilder 12.5.1 ---
C_SRM_70 SAP Certified Application Associate - Supplier Relationship Management with SAP SRM 7.0

Преглед

C_SRM_71 SAP Certified Application Associate - SRM with SAP SRM 7.0 EHP1

Преглед

C_SRM_72 SAP Certified Application Associate - Supplier Relationship Management 7.2 ---
C_TADM51_731 SAP Certified Technology Associate - System Administration (Oracle DB) with SAP NetWeaver 7.31

Преглед

C_TADM53702 SAP Certified Technology Associate - System Administration (MS SQL Server) with SAP NetWeaver 7.0 EhP2

Преглед

C_TADM53_70 SAP Certified Technology Associate - System Administration (MS SQL DB) with SAP NetWeaver 7.0 ---
C_TADM54_731 SAP Certified Technology Associate - System Administration Sybase ASE with SAP NetWeaver 7.31

Преглед

C_TADM56702 SAP Certified Technology Associate - System Administration (DB2 LUW) with SAP NetWeaver 7.0 EhP2

Преглед

C_TADM56_70 SAP Certified Technology Associate - System Administration (DB2) with SAP NetWeaver 7.0 ---
C_TADM56_731 SAP Certified Technology Associate - System Administration "DB2 LUW" with SAP NetWeaver 7.31

Преглед

C_TAW12_70 SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.0

Преглед

C_TAW12_71 SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.02

Преглед

C_TAW12_731 SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.31

Преглед

C_TB1200_88 SAP Certified Application Associate - SAP Business One 8.8

Преглед

C_TB1200_90 SAP Certified Application Associate SAP Business One 9.0

Преглед

C_TB1300_88 SAP Certified Development Associate with SAP Business One Release 8.8 ---
C_TBI30_73 SAP Certified Application Associate - Business Intelligence with SAP BW 7.3 and SAP BI 4.0

Преглед

C_TBIT44_71 SAP Certified Development Associate - Process Integration with SAP NetWeaver (PI 7.1)

Преглед

C_TBIT44_73 SAP Certified Development Associate - Process Integration with SAP NetWeaver (PI 7.3)

Преглед

C_TBIT44_731 SAP Certified Development Associate - Process Integration with SAP NetWeaver 7.31

Преглед

C_TBIT51_71 SAP Certified Technology Associate - Process Integration with SAP NetWeaver (PI 7.1)

Преглед

C_TBIT51_73 SAP Certified Technology Associate - Process Integration with SAP NetWeaver (PI 7.3)

Преглед

C_TBIT51_731 SAP Certified Technology Associate - Process Integration with SAP NetWeaver 7.31 ---
C_TBW45_70 SAP Certified Application Associate- Business Intelligence with SAP NetWeaver 7.0

Преглед

C_TBW55_73 SAP Certified Application Associate Modeling and Data Management with SAP BW 7.3 & SAP BI 4.0

Преглед

C_TBW65_73 SAP Certified Application Associate Administration and Operations with SAP BW 7.3 and SAP BI 4.0

Преглед

C_TCRM20_70 SAP Certified Application Associate - CRM Funda.with SAP CRM 7.0.

Преглед

C_TCRM20_71 SAP Certified Application Associate - CRM Fundamentals with SAP CRM 7.0 EhP1

Преглед

C_TCRM20_72 SAP Certified Application Associate - CRM Fundamentals with SAP CRM 7.0 EhP2

Преглед

C_TE2E04_08 E2E Solution Operations Expert - SAP E2E Solution Operations ---
C_TEP10_701 SAP Certified Technology Associate - SAP NetWeaver Portal 7.01

Преглед

C_TEP10_702 SAP Certified Technology Associate - SAP NetWeaver Portal 7.02

Преглед

C_TERP10_60 SAP Certified Business Associate with SAP ERP 6.0

Преглед

C_TERP10_65 SAP Certified - Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

C_TERP10_66 SAP Certified Associate - Business Process Integration with SAP ERP 6.0 EhP6

Преглед

C_TFIN22_64 SAP Certified Application Associate - Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP4 ---
C_TFIN22_65 SAP Certified Application Associate - Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

C_TFIN22_66 SAP Certified Application Associate - Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EhP6 ---
C_TFIN52_64 SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

C_TFIN52_65 SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

C_TFIN52_66 SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with ERP 6.0 EhP6 ---
C_THR12_64 SAP Certified Application Associate - Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

C_THR12_65 SAP Certified Application Associate - Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

C_THR12_66 SAP Certified Application Associate Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EhP6 ---
C_TIOG20_65 SAP Certified Application Associate - Supply Chain Planning and Execution with SAP for Oil & Gas with SCM 7.0 EHP1

Преглед

C_TM_80 SAP Certified Application Associate - SAP Transportation Management with SAP TM 8.0

Преглед

C_TM_90 SAP Certified Application Associate - SAP Transportation Management 9.0

Преглед

C_TPLM10_71 SAP Certified Application Associate Life-Cycle Data Management with SAP PLM 7.01

Преглед

C_TPLM22_60 SAP Certified Application Associate - Project Management with SAP ERP 6.0

Преглед

C_TPLM22_64 SAP Certified Application Associate - Project System with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

C_TPLM30_65 SAP Certified Application Associate - Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair) with SAP ERP 6.0 EhP5

Преглед

C_TPLM30_66 SAP Certified Application Associate # Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair) with SAP ERP 6.0 EhP6 ---
C_TPLM40_65 SAP Certified Application Associate - Quality Management with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

C_TPLM50_95 SAP Certified Application Associate - Portfolio and Project Management 5.0

Преглед

C_TSCM12_65 SAP Certified Application Associate - Extended Warehouse Management with SAP SCM 7.0 EhP1

Преглед

C_TSCM42_64 SAP Certified Application Associate - Production - Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

C_TSCM42_65 SAP Certified Application Associate - Production - Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

C_TSCM42_66 SAP Certified Application Associate - Production - Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP6 ---
C_TSCM44_65 SAP Certified Application Associate - Planning and GATP in SAP SCM APO 7.0 EhP1

Преглед

C_TSCM52_65 SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

C_TSCM52_66 SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP6

Преглед

C_TSCM62_64 SAP Certified Application Associate - Order Fulfillment with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

C_TSCM62_65 SAP Certified Application Associate - Order Fulfillment with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

C_TSCM62_66 SAP Certified Application Associate - Sales and Distribution, ERP 6.0 EhP6 ---
C_TSCM66_65 SAP Certified Application Associate - Logistics Execution and Warehouse Management with SAP ERP 6.0 EhP5

Преглед

C_TSCM66_66 SAP Certified Application Associate - Logistics Execution and Warehouse Management with SAP ERP 6.0 EHP6

Преглед

P_ABAP_70 SAP Certified Development Professional - ABAP with SAP NetWeaver 7.0

Преглед

P_ADM_SYS_70 SAP Certified Technology Professional - Platform Technology with SAP NetWeaver 7.0

Преглед

P_BIE_70 SAP Certified Application Professional - Enterprise Data Warehousing with SAP NetWeaver Business Warehouse (BW 7.0)

Преглед

P_BIE_73 SAP Certified Application Professional - Modeling and Data Management with SAP BW 7.3 & SAP BI 4.0 ---
P_BIR_70 SAP Certified Application Professional - Reporting and Analysis with SAP NetWeaver Business Warehouse (BW 7.0)

Преглед

P_BIR_73 SAP Certified Application Professional - Business Intelligence with SAP BW 7.3 & SAP BI 4.0 ---
P_BPX_70 SAP Certified Application Professional - Business Process Expert

Преглед

P_CRMMKT_70 SAP Certified Application Professional - Marketing with SAP CRM 7.0

Преглед

P_CRMMKT_71 SAP Certified Application Professional - Marketing with SAP CRM 7.0 EhP1

Преглед

P_CRMSLS_70 SAP Certified Application Professional - Sales with SAP CRM 7.0

Преглед

P_CRMSLS_71 SAP Certified Application Professional - Sales with SAP CRM 7.0 EhP1

Преглед

P_CRMSRV_70 SAP Certified Application Professional - Service with SAP CRM 7.0

Преглед

P_CRMSRV_71 SAP Certified Application Professional - Service with SAP EHP1 for SAP CRM 7.0

Преглед

P_EWM_90 SAP Certified Application Professional - Extended Warehouse Management 9.0

Преглед

P_EWMWM_65 SAP Certified Application Professional - EWM with SAP SCM 7.0 EHP1 and WM with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

P_FINACC_64 SAP Certified Application Professional - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

P_FINACC_65 SAP Certified Application Professional - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

P_FINMGT_64 SAP Certified Application Professional - Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

P_FINMGT_65 SAP Certified Application Professional - Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

P_HANAIMP_1 SAP Certified Application Professional - SAP HANA 1.0

Преглед

P_HCMTM_64 SAP Certified Application Professional - HCM Talent Management with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

P_HCMTM_65 SAP Certified Application Professional - HCM Talent Management with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

P_HCMWPM_65 SAP Certified Application Professional - HCM Workforce Process Management with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

P_LEWM_64 SAP Certified Application Professional - Logistics Execution & Warehouse Mgmt. with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

P_PRO_64 SAP Certified Application Professional - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

P_PRO_65 SAP Certified Application Professional - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP5

Преглед

P_PRO_66 SAP Certified Application Professional - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP6

Преглед

P_PROD_65 SAP Certified Application Professional - Production with SAP ERP 6.0 EhP5

Преглед

P_PROD_66 SAP Certified Application Professional - Production Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP6

Преглед

P_SD_64 SAP Certified Application Professional - Order Fulfillment with SAP ERP 6.0 EHP4

Преглед

P_SD_65 SAP Certified Application Professional - Order Fulfillment with SAP ERP 6.0 EhP5

Преглед

P_SM_70 SAP Certified Technology Professional - Solution Manager

Преглед

P_SOA_EA_70 SAP Certified Professional Enterprise Architect

Преглед

P_SRM_71 SAP Certified Application Professional - Supplier Relationship Mgt. with SAP SRM7.0 EHP 1

Преглед

P_SRM_72 SAP Certified Application Professional - Supplier Relationship Management 7.2

Преглед