На официална пресконференция НИП представи новия си сайт, разработен от ASAP

На официална пресконференция НИП представи новия си сайт, разработен от ASAP

15/03/23


София, България, 15 март 2023

Новият сайт на Националния институт на правосъдието /НИП/ (www.nij.bg), разработен от водещия софтуерен разработчик ASAP, бе представен на официална пресконференция, посветена на постигнатите резултати по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. На събитието присъстваха множество представители на професионалната общност – съдии, прокурори, съдебни служители и експерти, сред които и г-жа Миглена Тачева, директор на НИП, както и министърът на правосъдието г-н Крум Зарков.

„Горди и щастливи сме от факта, че съвместно с НИП създадохме този уеб сайт, който да отразява адекватно мястото на НИП в съдебната система, както и способността за ефективното осъществяване на възложените му правомощия, свързани с повишаване на осведомеността и надграждане на квалификацията на кадрите в съдебната система.“, споделели г-н Петър Зюмбилев, Изпълнителен директор на ASAP.

Новият сайт на НИП е модерен и интерактивен. Той има лесен за ползване динамичен дизайн (responsive design), който позволява разглеждането му от устройства с различен по размер екран - персонални компютри, преносими компютри, смартфони и таблети, като предоставя функционални възможности за интегриране и структуриране на различни типове информационни масиви, визуализация на данни и на функционалностите за търсене.

За ASAP

ASAP стартира своята дейност през 2007 година и към момента е една от водещите IT компании, ориентирани към бизнес решения. Компанията оперира на територията на България и Румъния, предлагайки широк спектър от услуги – разработване на софтуерни продукти, поддръжка на компютърни системи, изграждане на VPN мрежи, системни интеграции, поддръжка на видеорадарни системи, видеонаблюдение и много други. Сред партньорите на ASAP се нареждат водещи световни корпорации, сред които са SAP, Microsoft, Acer, Dell и Ciscо.

За Националния институт на правосъдието /НИП/

Националният институт на правосъдието (НИП) е създаден със Закона за съдебната власт през 2003 г. Националният институт на правосъдието осъществява дейността си в съответствие със Закона за съдебната власт и принципите на съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение. Дейността на НИП е регламентирана в Закона за съдебната власт, Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация, Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и други актове, приети от Управителния съвет на Института.