ASAP разработи Национален регистър на населените места

ASAP разработи Национален регистър на населените места

30/03/23


София, България, 30 март 2023 г.

Българската софтуерна компания ASAP разработи „Национален регистър на населените места“ съвместно с Националния статистически институт. Регистърът е достъпен на адрес https://nrnm.nsi.bg/ и съдържа данни за населените места, за тяхната административно-териториална принадлежност и за включването им в различни териториални групировки и образувания към всеки момент от обхванатия от регистъра период.

„Разработването на регистъра беше предизвикателство, но в момента с радост можем да заявим, че успяхме да постигнем най-важното – да осигурим на гражданите и институциите адекватна и бъзродостъпна информация за административно-териториалните единици, връзките между тях и всички промени.“, споделели г-н Петър Зюмбилев, Изпълнителен директор на ASAP.

Националният регистър на населените места е създаден в съответствие с всички нормативни изисквания, спазени са всички условия на националното и европейско законодателство за административно-териториалното устройство. В същото време има съвременен и удобен дизайн и е достъпен на български и английски език.

За ASAP

ASAP стартира своята дейност през 2007 година и към момента е една от водещите IT компании, ориентирани към бизнес решения. Компанията оперира на територията на България и Румъния, предлагайки широк спектър от услуги – разработване на софтуерни продукти, поддръжка на компютърни системи, изграждане на VPN мрежи, системни интеграции, поддръжка на видеорадарни системи, видеонаблюдение и много други. Сред партньорите на ASAP се нареждат водещи световни корпорации, сред които са SAP, Microsoft, Acer, Dell и Ciscо.

За Националния статистически институт (НСИ)

Националният статистически институт на Република България (НСИ) е публичен орган към Министерски съвет със статут на държавна агенция. Съгласно Закона за статистиката, статистическата дейност в Република България се осъществява от Националната статистическа система (НСС). Тя се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация под методическото ръководство на Националния статистически институт при изпълнение на Националната статистическа програма (НСП).